מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1899

נבחרו 13 חברים לוועד הראשון.