מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1966

לאחר שבית הספר שכן במבנה בית הפקידות (מוזיאון העליה הראשונה היום),

 הוא עבר לבניין החדש ברחוב המייסדים.