מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1941

שנים עשר מתוכם הועברו לבריגדה היהודית.