מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1903

בית הבד שהוקם במבנה טחנת הקמח החל לעבוד.