מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1886

החלו נטיעות עצי נוי ב"גן טיול" במרכז המושבה .
במרכזו של הגן נבנתה בריכת דגי נוי. 
המבצע היה הגנן דיגור, פקיד הברון.