מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1980

ביוזמת מועדון רוטרי, הוחלט להעניק בכל שנה את אות "איש השנה",

לתושב המושבה על תרומתו והתנדבותו למען הציבור והקהילה.

מסמך זה, מתוך סיכום פעילות רוטרי מאז הקמתו ב-1955 ושנים רבות לאחר מכן. 

לימים, הוקם פרויקט "יקיר זכרון יעקב" בהשראת "איש השנה".