מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1968

המתכנן והארכיטקט יעקב רכטר,  קיבל את פרס ישראל לאדריכלות  עבור התכנון של בניין מבטחים. 
דואר ישראל הפיק בול דואר מיוחד לכבוד האירוע.