מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1885

המוכתר הראשון היה מרדכי קרניאל ולאחריו מונה 

מתתיהו תמשס.