מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
2.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
3.
חופש מידע דוח 2018
07/02/2019
4.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
5.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
6.
תקן חנייה
7.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
8.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
9.
צו מיסים לשנת 2019
10.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
11.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
12.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
13.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
14.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
15.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
16.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
17.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
18.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
19.
דוח כספי מבוקר 2016
20.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
21.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
22.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
23.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
24.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
25.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
26.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
27.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
28.
דו''ח לתושב 2016
29.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
30.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
31.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
32.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
33.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
34.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
35.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
36.
צו מיסים לשנת 2017
37.
דו"ח תמיכות 2017
38.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
39.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
40.
תקציב 2017 - הכנסות
41.
תקציב 2017 - הוצאות
42.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
43.
דו"ח תמיכות 2016
44.
דו"ח תמיכות 2015
45.
דו"ח שנתי של 2015
46.
צו מיסים - ארנונה - 2015
47.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
48.
תקציב 2014
49.
דוח הוצאות 2014
50.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
51.
דוח הכנסות 2014
52.
דו"ח תמיכות 2014
53.
צו מיסים 2014
54.
דגימות מים, רבעון שני 2013
55.
תקציב המועצה לשנת 2013
56.
דו"ח תמיכות 2013
57.
דו"ח תמיכות 2012
58.
מרכיבי איכות מים 2012
59.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
60.
תמצית דו"ח כספי 2012
61.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
62.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
63.
תמיכות 2011
64.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
65.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
66.
דוח איכות המים
67.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
68.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
69.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
70.
חופש המידע 2009