מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
2.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
3.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
4.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
5.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
6.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
7.
דוח כספי מבוקר 2016
8.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
9.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
10.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
11.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
12.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
13.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
14.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
15.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
16.
דו''ח לתושב 2016
17.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
18.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
19.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
20.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
21.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
22.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
23.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
24.
צו מיסים לשנת 2017
25.
דו"ח תמיכות 2017
26.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
27.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
28.
תקציב 2017 - הכנסות
29.
תקציב 2017 - הוצאות
30.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
31.
דו"ח תמיכות 2016
32.
דו"ח תמיכות 2015
33.
דו"ח שנתי של 2015
34.
צו מיסים - ארנונה - 2015
35.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
36.
תקציב 2014
37.
דוח הוצאות 2014
38.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
39.
דוח הכנסות 2014
40.
דו"ח תמיכות 2014
41.
צו מיסים 2014
42.
דגימות מים, רבעון שני 2013
43.
תקציב המועצה לשנת 2013
44.
דו"ח תמיכות 2013
45.
דו"ח תמיכות 2012
46.
מרכיבי איכות מים 2012
47.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
48.
תמצית דו"ח כספי 2012
49.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
50.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
51.
תמיכות 2011
52.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
53.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
54.
דוח איכות המים
55.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
56.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
57.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
58.
חופש המידע 2009