מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה 15/19 מבנה בערוגות רבקה
24/12/2019
2.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018
01/12/2019
3.
דוח שנתי לשנת 2016 טיפול המועצה בליקויים והערות בדוחות משרד הפנים
14/11/2019
4.
דוח שנתי לשנת 2014 בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה שומרון
14/11/2019
5.
בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה בזכרון יעקב דוח ביקורת 2015
14/11/2019
6.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
7.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
8.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
9.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
10.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
11.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
12.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
13.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
14.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
15.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
16.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
17.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
18.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
19.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
20.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
21.
חופש מידע דוח 2018
07/02/2019
22.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
23.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
24.
תקן חנייה
25.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
26.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
27.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
28.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
29.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
30.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
31.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
32.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
33.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
34.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
35.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
36.
דוח כספי מבוקר 2016
37.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
38.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
39.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
40.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
41.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
42.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
43.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
44.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
45.
דו''ח לתושב 2016
46.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
47.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
48.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
49.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
50.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
51.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
52.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
53.
צו מיסים לשנת 2017
54.
דו"ח תמיכות 2017
55.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
56.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
57.
תקציב 2017 - הכנסות
58.
תקציב 2017 - הוצאות
59.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
60.
דו"ח תמיכות 2016
61.
דו"ח תמיכות 2015
62.
דו"ח שנתי של 2015
63.
צו מיסים - ארנונה - 2015
64.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
65.
תקציב 2014
66.
דוח הוצאות 2014
67.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
68.
דוח הכנסות 2014
69.
דו"ח תמיכות 2014
70.
צו מיסים 2014
71.
דגימות מים, רבעון שני 2013
72.
תקציב המועצה לשנת 2013
73.
דו"ח תמיכות 2013
74.
דו"ח תמיכות 2012
75.
מרכיבי איכות מים 2012
76.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
77.
תמצית דו"ח כספי 2012
78.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
79.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
80.
תמיכות 2011
81.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
82.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
83.
דוח איכות המים
84.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
85.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
86.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
87.
חופש המידע 2009