מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
2.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
3.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
4.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
5.
דוח כספי מבוקר 2016
6.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
7.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
8.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
9.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
10.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
11.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
12.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
13.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
14.
דו''ח לתושב 2016
15.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
16.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
17.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
18.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
19.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
20.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
21.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
22.
צו מיסים לשנת 2017
23.
דו"ח תמיכות 2017
24.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
25.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
26.
תקציב 2017 - הכנסות
27.
תקציב 2017 - הוצאות
28.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
29.
דו"ח תמיכות 2016
30.
דו"ח תמיכות 2015
31.
דו"ח שנתי של 2015
32.
צו מיסים - ארנונה - 2015
33.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
34.
תקציב 2014
35.
דוח הוצאות 2014
36.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
37.
דוח הכנסות 2014
38.
דו"ח תמיכות 2014
39.
צו מיסים 2014
40.
דגימות מים, רבעון שני 2013
41.
תקציב המועצה לשנת 2013
42.
דו"ח תמיכות 2013
43.
דו"ח תמיכות 2012
44.
מרכיבי איכות מים 2012
45.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
46.
תמצית דו"ח כספי 2012
47.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
48.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
49.
תמיכות 2011
50.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
51.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
52.
דוח איכות המים
53.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
54.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
55.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
56.
חופש המידע 2009