מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
2.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
3.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
4.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
5.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
6.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
7.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
8.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
9.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
10.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
11.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
12.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
13.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
14.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
15.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
16.
חופש מידע דוח 2018
07/02/2019
17.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
18.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
19.
תקן חנייה
20.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
21.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
22.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
23.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
24.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
25.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
26.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
27.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
28.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
29.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
30.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
31.
דוח כספי מבוקר 2016
32.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
33.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
34.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
35.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
36.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
37.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
38.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
39.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
40.
דו''ח לתושב 2016
41.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
42.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
43.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
44.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
45.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
46.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
47.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
48.
צו מיסים לשנת 2017
49.
דו"ח תמיכות 2017
50.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
51.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
52.
תקציב 2017 - הכנסות
53.
תקציב 2017 - הוצאות
54.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
55.
דו"ח תמיכות 2016
56.
דו"ח תמיכות 2015
57.
דו"ח שנתי של 2015
58.
צו מיסים - ארנונה - 2015
59.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
60.
תקציב 2014
61.
דוח הוצאות 2014
62.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
63.
דוח הכנסות 2014
64.
דו"ח תמיכות 2014
65.
צו מיסים 2014
66.
דגימות מים, רבעון שני 2013
67.
תקציב המועצה לשנת 2013
68.
דו"ח תמיכות 2013
69.
דו"ח תמיכות 2012
70.
מרכיבי איכות מים 2012
71.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
72.
תמצית דו"ח כספי 2012
73.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
74.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
75.
תמיכות 2011
76.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
77.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
78.
דוח איכות המים
79.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
80.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
81.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
82.
חופש המידע 2009