מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
2.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
3.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
4.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
5.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
6.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
7.
חופש מידע דוח 2018
07/02/2019
8.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
9.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
10.
תקן חנייה
11.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
12.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
13.
צו מיסים לשנת 2019
14.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
15.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
16.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
17.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
18.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
19.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
20.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
21.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
22.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
23.
דוח כספי מבוקר 2016
24.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
25.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
26.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
27.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
28.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
29.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
30.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
31.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
32.
דו''ח לתושב 2016
33.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
34.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
35.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
36.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
37.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
38.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
39.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
40.
צו מיסים לשנת 2017
41.
דו"ח תמיכות 2017
42.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
43.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
44.
תקציב 2017 - הכנסות
45.
תקציב 2017 - הוצאות
46.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
47.
דו"ח תמיכות 2016
48.
דו"ח תמיכות 2015
49.
דו"ח שנתי של 2015
50.
צו מיסים - ארנונה - 2015
51.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
52.
תקציב 2014
53.
דוח הוצאות 2014
54.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
55.
דוח הכנסות 2014
56.
דו"ח תמיכות 2014
57.
צו מיסים 2014
58.
דגימות מים, רבעון שני 2013
59.
תקציב המועצה לשנת 2013
60.
דו"ח תמיכות 2013
61.
דו"ח תמיכות 2012
62.
מרכיבי איכות מים 2012
63.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
64.
תמצית דו"ח כספי 2012
65.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
66.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
67.
תמיכות 2011
68.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
69.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
70.
דוח איכות המים
71.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
72.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
73.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
74.
חופש המידע 2009