מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

עתירת המועצה לעליון נגד אסדת לוויתן

ערעור לבית המשפט העליון

מועצת זכרון יעקב, ג'סר א-זרקא, פרדס חנה כרכור ועמק חפר ועמותת צלול הגשנו אתמול לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנוגע להיתר הפליטה שניתן לחברת נובל אנרג'י להפעלת אסדת לוויתן.
הערעור הוגש על ידי משרד עו"ד הר-זהב, אדלשטיין, ברמן. 

במסגרת הערעור דרשנו שהניטור על פליטת המזהמים מן האסדה לא יהיה באחריות נובל, אלא ייעשה על ידי המשרד להגנת הסביבה או על ידי גוף שייבחר על ידי המשרד ולא יהיה תלוי בנובל אנרג'י. זאת משום שבכל הנוגע לביצוע הניטור נובל אנרג'י נגועה בניגוד עניינים כבד, שכן יש לה אינטרס כלכלי ברור לבצע מניפולציות במידע, כך שלא ייחשפו הפרות של היתר הפליטה וחריגות מערכי הפליטה המותרים.
בנוסף דרשנו שתנאים שונים שלא נקבעו בהיתר הפליטה אלא ב"תכניות" חיצוניות להיתר, וזאת מבלי שעברו הליך של שיתוף הציבור ובלי שפורסמו, ייקבעו בהיתר הפליטה עצמו לאחר הליך של שיתוף הציבור.
יחד עם הערעור הגשנו בקשה לצירוף ראיות המצביעות על ריבוי תקלות באסדת לוויתן מאז תחילת הפעלתה, ועל הפרת תנאי היתר הפליטה והיתר ההזרמה לים על ידי נובל אנרג'י.

זיו דשא ראש המועצה " עמדתנו לא השתנתה, ניטור רציף חייב שיהיה על פעילות האסדה, ויבוצע על ידי גוף בלתי תלוי". 

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לרשויות שהצטרפו למהלך חשוב זה ולעמותת צלול. 
 לאנשי "קבינט הגז" של המועצה המקומית זכרון יעקב "האביגדורים" אביגדור קליין, אבי ברילנט, ויגאל הקר, שלמי תודה על המסירות המקצוענות, הנחישות ועל אלפי שעות אדם ואף יותר שהשקעתם בהתנדבות. 

נמשיך לפעול למען איכות הסביבה ואיכות החיים. 

נמשיך לעדכן.

שלכם זיו דשא ראש המועצה