רשימת קיצורי מקלדת

פרוטוקולים ועדת תחבורה

תפקיד הוועדה:
מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה ברשות המקומית. כמו כן, הוועדה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמשרד התחבורה

הרכב הוועדה:

יו"ר הוועדה – סגן ראש המועצה | מאיר ואנונו
מרכז/ת הוועדה | עמית אסימיני
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | אריה פולק
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | מאיר ליאני
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | פנינה סלומון
חבר/ת וועדה – מהנדס המועצה | אהרון דינור
חבר/ת וועדה – מהנדס הועדה      | אדר אהרון דינור 
חבר/ת וועדה – יועץ תנועה | מיכאל רובינוב
חבר/ת וועדה – נציב משטרה | אבי סבח
חבר/ת וועדה – קצין המשטרה | אבי הלוי 
חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור | דוד נמרי
חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור | יגאל הקר
חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור | צביקה אריאל
חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור | דניאל שקד

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 22-01 10.02.2022מ
10/02/2022
2.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס 5.21 לתאריך 16.11.21
09/12/2021
3.
פרוטוקול ועדת תחבורה מספר 21-04 מתאריך 12.08.2021
12/08/2021
4.
פרוטוקול ועדת תחבורה 2/21
24/05/2021
5.
פרוטוקול ועדת תחבורה 1/21
15/02/2021
6.
פרוטוקול וועדה תחבורה מס' 03-20 לתאריך 11.11.20
19/11/2020
7.
פרוטוקול ועדה תחבורה 2.20
06/09/2020
8.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס2 1.20
21/07/2020
9.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 5.19 לתאריך 04.08.19
04/08/2019
10.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 4.19 לתאריך 10.07.19
04/08/2019
11.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 3.19 לתאריך 25.03.19
25/03/2019
12.
ישיבת תחבורה מס' 2.19 לתאריך 13.02.19
13/02/2019
13.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 1.19 לתאריך 09.01.19
14.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 5.18 לתאריך 16.10
15.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 4.18 לתאריך 13.08.2018
16.
פרוטוקול ועדת תמרור מס' 3.18 מיום 26.06.2018
17.
פרוטוקול ועדת תמרור מס' 2.18 מיום 20.03.2018
18.
פרוטוקול ועדה תמרור מס' 1.18 מיום 15.3.18
19.
פרוטוקול ועדת תמרור מס' 6.17 מיום 13.12.17
20.
פרוטוקול ועדת תמרור מס' 5.17 מיום 7.9.2017
21.
פרוטוקול ועדה תחבורה מס' 4.17 לתאריך 21.6.2017
22.
פרוטוקול ועדה תחבורה 3.17 לתאריך 18.5.2017
23.
פרוטוקול רשות תמרור מקומית מס' 2.17 מיום 2.4.17