רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

בתי ספר יסודיים

במושבה שלנו ישנם חמישה בתי ספר יסודיים 

•      בי"ס החורש - ממלכתי
•      בי"ס החיטה - ממלכתי
•      בי"ס ניל"י - ממלכתי
•      בי"ס יעב"ץ – ממלכתי דתי
•      בי"ס קשת – דמוקרטי ממלכתי דתי

פניות בנושא מנהלה ורישום לבתי הספר ניתן לפנות ל 

 מירי טלומק - מזכירת מחלקת חינוך | 04-6297164 | mirit@zy1882.co.il 

 סוזי חולי - מזכירת מחלקת חינוך | 04-6297112 | suzih@zy1882.co.il

 ימים ושעות קבלת קהל: א,ב,ד,ה - 8:30-12:30 | ג – 16:30-18:3 

 כיתות מופ"ת

קראו עוד

לצפייה במידע לגבי היסעים

קראו עוד

לרישום לשנה"ל תשפ"ג ומרחבי חינוך

קראו עוד

איזורי הרישום

קראו עוד

בי"ס החורש

קראו עוד

בי"ס החיטה

קראו עוד

בית ספר ניל"י

קראו עוד

בי"ס יעב"ץ

קראו עוד

בי"ס קשת

קראו עוד

חווה חקלאית ערוגות רבקה

קראו עוד