רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

כיתות מופ"ת

מידע כללי

כיתת "מופת מדעית"- מטרתה להוביל את התלמידים ללמידה מיטבית וערכית, הכוללת תחומי ידע מורחבים בנושאי המדעים: פיזיקה/כימייה/ מחשבים/מתמטיקה ואנגלית מורחב מינימום 30 תלמידים לכיתה קיימת המשכיות בתיכון – תלוי בבחירת התלמידים , כיתה או מסלול מופת.

עמותת "מופת" מלווה את הכיתה באופן שוטף ומקצועי.

לאורך השנה, אנו מקיימים שיח עם התלמידים וההורים, בנוגע לשביעות רצונם בכל הממדים הקשורים בתכנית – לימודית וחברתית, אנו למדים מהשטח, מפיקים לקחים ומיישמים תוך כדי למידה.

מספר הכיתות שתפתחנה יהיה בהתאם לצרכים ולמספרי התלמידים שיתקבלו לתכנית ובהתאם לצרכים ולאפשרויות של  המועצה המקומית,  
מעבר בין בתי הספר לתכנית יאושר בתנאי שלא ייפגע תקן הכיתות הקיימות.
מספר התלמידים בכיתה – 30-35 תלמידים

 

קראו עוד