רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

רישום שנה"ל תשפ"ג - בתי ספר

נהלי רישום כלליים

קראו עוד

וועדות שיבוץ

קראו עוד

מרחבי חינוך - יחודיות בתי"ס ואיזורי רישום מבוקרים

קראו עוד

וועדת מעברים - שנה"ל תשפ"ג - בתי ספר

קראו עוד

אגרת להורים – בתי ספר יסודיים שנה"ל תשפ"ג

קראו עוד

לינק לרישום שנה"ל תשפ"ג – בתי ספר יסודיים

קראו עוד

Sign up for kindergarten and first grade 2022-2023

קראו עוד