רשימת קיצורי מקלדת

זהר

סגן זהר חלמיש ז"ל

מקום נפילה: דרום לבנון
בן 21 בנופלו
משה

משה טייך ז"ל

מקום נפילה: ישראל
בן 36 בנופלו
שחר

רב טוראי שחר יגאל ז"ל

מקום נפילה: ישראל
בן 37 בנופלו
אמיר

סמל ראשון אמיר יואלי ז"ל

מקום נפילה: לבנון
בן 20 בנופלו
אברהם

רב טוראי אברהם כהן ז"ל

מקום נפילה: ישראל
בן 20 בנופלו
משה חיים

טוראי משה חיים כהן ז"ל

מקום נפילה: לטרון ירושליים
בן 17 בנופלו
אדיר

רב טוראי אדיר כץ ז"ל

מקום נפילה: מילוי תפקידו
בן 19 וחצי בנופלו
אבירם

סגן אבירם להב ז"ל

מקום נפילה:
בן 23 בנופלו
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11