רשימת קיצורי מקלדת

פרוטוקולים ועדת שימור

תפקיד הוועדה:
הוועדה לשימור מייעצת למועצה המקומית, לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית בכל עניין הנוגע לשימור של אתרים ומבנים.

הרכב הוועדה:

יו"ר הוועדה – ראש המועצה | זיו דשא
מרכז/ת הוועדה | תמר בר אלי ניר
חבר/ת וועדה – סגן ראש המועצה | מאיר ואנונו
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | תמי ברששת
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | צחי ברוך
חבר/ת וועדה – מהנדס המועצה | אהרון דינור
חבר/ת וועדה – יועצ/ת הוועדה | רווית לוין
חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור | טל גולדשטיין
חבר/ת וועדה – מתכנן המחוז 


פרוטוקולים:

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול וועדה ממיינת - מאי 2022
02/06/2022
2.
פרוטוקול ישיבה ישיבה מספר 01/2022 יום רביעי 06.04.2022
06/04/2022
3.
ועדת שימור – מועצה מקומית זכרון יעקב ישיבה מספר 2021-04 – יום שני 2021.12.06 ב' טבת תשפ"ב
03/01/2022
4.
פרוטוקול והחלטות הוועדה הממיינת לוועדת שימור -דיון 30.05.21
30/05/2021
5.
פרוטוקול ועדת שימור מס' 21/2 שהתקיימה ביום ב' 2021.02.15 ,ג' אדר תשפ"א
15/02/2021
6.
פרוטוקול ועדת שימור מס' 21/1 שהתקיימה ביום ב' 2021.01.18 ,ה' שבט תשפ"א
18/01/2021
7.
פרוטוקול ועדת שימור מס' 20/4 שהתקיימה ביום ב' 2020.10.26 ,ח' חשוון תשפ"א
26/10/2020
8.
פרוטוקול ועדת שימור מס' 20/3 שהתקיימה ביום ב' 2020.09.07 ,ב' סיון תש"ף
07/09/2020
9.
פרוטוקול ועדת שימור מס' 20/2 שהתקיימה ביום ב' 2020.05.25 ,ב' סיון תש"ף, בשעה 30.1
25/02/2020
10.
פרוטוקול ועדת שימור מס' 20/1 שהתקיימה ביום ב' 2020.01.13 ,ט"ז בטבת תש"ף בשעה 30.17
13/01/2020
11.
פרוטוקול ועדת שימור דיון מס' 1-19