רשימת קיצורי מקלדת

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס משרה פנויה הגשת מועמדות לעבודה במועצה
18/06/2023
2.
הסכם למתן חסות
15/06/2023
3.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2023
01/02/2023
4.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2023
01/02/2023
5.
צו מסים לשנת 2023
18/12/2022
6.
טופס בקשת מלגה בענפי ספורט אישיים 2022
18/07/2022
7.
בקשה להקצאה קרקע
15/06/2022
8.
נוהל הצבת מכולות
06/12/2021
9.
תמיכה לשנת 2022
15/11/2021
10.
צו מיסים שנת 2022
13/07/2021
11.
טופס קישור בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז
02/02/2021
12.
טופס פניה לוועדת תחבורה
17/11/2020
13.
צו מיסים לשנת 2020
15/01/2020
14.
צו מסים לשנת 2019
27/02/2019
15.
צו מיסים לשנת 2018
16.
צו מיסים לשנת 2017
17.
צו מיסים 2016
18.
טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת / העתקת אילן/נות מוגן/ים