פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו מיסים שנת 2022
13/07/2021
2.
טופס קישור בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז
02/02/2021
3.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2021.
04/01/2021
4.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2021
04/01/2021
5.
טופס לבקשת תמיכה מעודכן 2021
22/12/2020
6.
טופס משרה פנויה הגשת מועמדות לעבודה במועצה
07/12/2020
7.
טופס פניה לוועדת תחבורה
17/11/2020
8.
צו מיסים לשנת 2020
15/01/2020
9.
טופס בקשה להקצאת קרקע
16/12/2019
10.
צו מסים לשנת 2019
27/02/2019
11.
צו מיסים לשנת 2018
12.
צו מיסים לשנת 2017
13.
צו מיסים 2016
14.
טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת / העתקת אילן/נות מוגן/ים