מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו מיסים לשנת 2020
15/01/2020
2.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2020
03/01/2020
3.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2020
03/01/2020
4.
טופס בקשה להקצאת קרקע
16/12/2019
5.
צו מסים לשנת 2019
27/02/2019
6.
טופס לבקשת תמיכה מעודכן 2019
7.
טופס בקשה לתמיכה
8.
צו מיסים לשנת 2018
9.
צו מיסים לשנת 2017
10.
צו מיסים 2016
11.
טופס פניה לוועדת תחבורה
12.
טופס משרה פנויה
13.
טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת / העתקת אילן/נות מוגן/ים