רשימת קיצורי מקלדת

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2024
01/03/2024
2.
טופס משרה פנויה הגשת מועמדות לעבודה במועצה
18/01/2024
3.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2024
03/01/2024
4.
צו ארנונה 2024
12/12/2023
5.
טופס בקשה לתמיכה לשנת 2024– יש להגיש עד ה- 30.5.24
11/12/2023
6.
הסכם למתן חסות
15/06/2023
7.
צו מסים לשנת 2023
18/12/2022
8.
טופס בקשת מלגה בענפי ספורט אישיים 2022
18/07/2022
9.
בקשה להקצאה קרקע
15/06/2022
10.
נוהל הצבת מכולות
06/12/2021
11.
תמיכה לשנת 2022
15/11/2021
12.
צו מיסים שנת 2022
13/07/2021
13.
טופס קישור בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז
02/02/2021
14.
טופס פניה לוועדת תחבורה
17/11/2020
15.
צו מיסים לשנת 2020
15/01/2020
16.
צו מסים לשנת 2019
27/02/2019
17.
צו מיסים לשנת 2018
18.
צו מיסים לשנת 2017
19.
צו מיסים 2016
20.
טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת / העתקת אילן/נות מוגן/ים