מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

צור קשר וטלפונים

 

טליה מבור מנהלת מחלקת איכות סביבה

משרד: 04-6297128
נייד: 053-3318045
talyam@zy1882.co.il

יואל שגיא מנהל תחום האשפה

נייד: 053-7344793
yoelzy1882@gmail.com

אברהם רווח מחלקת גינון ונוף

נייד: 053-7780466
ginun1882@zy1882.co.il

שרון אילוז מזכירה

04-6297193