רשימת קיצורי מקלדת

סקר טבע עירוני 2020

המועצה המקומית זכרון יעקב שמחה להציג את סיכום עבודת הכנת "סקר טבע עירוני" זכרון יעקב 


עבודת הסקר הוכנה על ידי "החברה להגנת הטבע"  בליווי המחלקה לאיכות הסביבה ובמימון המשרד להגנת הסביבה. 

לטבע הנפלא של זכרון יעקב לחצו כאן 

סקר טבע עירוני מתבצע על ידי אקולוגים ומומחים בשטח השיפוט של רשויות מוניציפליות, זאת על מנת לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות. 

מומחים מתחום הזואולוגיה מבצעים במהלך הסקר איתור, אפיון, סיווג ומיפוי של תשתיות הטבע בעיר. לאחר מכן המידע מסודר ומונגש למקבלי ההחלטות ולציבור. 

ממצאי הסקר מהווים בסיס שימושי לתכנון עירוני בר-קיימא, התומך בשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, למען הקהילה ורווחת הציבור, בריאות וחינוך סביבתי.

תוצרי הסקר המעיד על מגוון ושפע של טבע עירוני בתוך גבולות השטח האורבני של המושבה ובטבע העוטף אותנו.

מקצת מעיקרי הממצאים

614 ממצאים נקודתיים:       
ממצאים בוטניים: עץ בולט/מיוחד, צומח נדיר,
ממצאים מיוחדים: אתר ארכיאולוגי, בריכת חורף, מעביר מים.

188 תשתיות לקליטת קהל: 
ספסלים, חניה, שבילים

342 מטרדים/מפגעים:         
אשפה, צמחיה פולשת, ריסוס צומח, זיהום קרקע

253 מיני בעלי חיים:           
183  עופות, 5 אתרי קינון 46 פרפרים, 7 יונקים, 1 דו-חיים, 16 זוחלים

מיני צמחים:                     
564 מיני צמחי בר, 4 מינים "אדומים" ונדירים, 2 מינים אנדמיים לישראל בלבד, 51 מינים מוגנים, 39 מינים פולשים 

 

בימים הקרובים נפרסם מועד בו נציג את ממצאי הסקר  לציבור הרחב 

לצפייה בסקר הטבע וסקר התשתיות:  

סקר טבע עירוני - זכרון יעקב 

סקר תשתיות טבע עירוני זכרון יעקב