רשימת קיצורי מקלדת

הנחיות ותקנות להקמת ממ"ד בפטור מהיתר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
רשימת מרחבים מוגנים- עם מספרי טלפון
2.
הנחיית ענף הנדסה להוראת השעה חרבות הברזל אוקטובר 2023
3.
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)( הוראת שעה )