רשימת קיצורי מקלדת

ועדת ביקורת

תפקיד הוועדה:
לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.
לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה.
לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין.
ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

הרכב הוועדה:
יו"ר הוועדה – חבר/ת מועצה | צילה רשף
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | אריה פולק

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | משכית לאופר

 

 


מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה