רשימת קיצורי מקלדת

ועדת הנהלה

תפקיד הוועדה:

לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.

להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין.

למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

 

הרכב הוועדה:

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצהפנינה סלמון 

יו"ר הוועדה – ראש המועצה | זיו דשא

מרכז/ת הוועדה – מזכיר המועצה | דני ביתן

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | בועז יגר

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | צחי ברוך

 

 

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה