רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

טפסים שוטף / סוף חודש

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חשבון נסיעות ואש"ל
2.
יומן עבודה
3.
שימוש במכונית לצרכי עבודה (פקיד נדרש)
4.
כוננות