רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

צו מיסים

המועצה המקומית זכרון יעקב החליטה להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2020 לפי סעיף 8 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992.

המועצה בהחלטתה על הטלת הארנונה הכללית מסתמכת כל שנה על הנחיות משרד הפנים לקביעת תעריפי הארנונה. אופן שיעור העלאת הארנונה נקבע בחוק ההסדרים במשק המדינה.

 

יצויין כי ההעלאה שנקבעה בחוק הינה בשיעור 2.58% והמועצה לא העלתה את הארנונה מעבר לשיעור שנקבע בחוק.

תשלום הארנונה על- ידי התושבים מהווה מרכיב מתקציב המועצה ומבטיח פעילות שוטפת לאספקת שירותים לתושבים. הכוללים בין היתר: תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, תחזוקת גנים ציבוריים, אספקת שירותים בתחום התברואה, ניקיון רחובות ומגוון שירותים נוספים לרווחת תושבי המושבה.

הארנונה במהותה היא מס המשולם לקופת המועצה והמחושב בהתאם לאיזור בו מצוי הנכס ,גודל ,סיווג והשימוש בו. מאחר ומדובר במס אין הארנונה משולמת תמורת שירות מסוים. לכן אין לתלות את החובה לתשלום באותו מתן שירות כמו: פיתוח סביבתי, אזורי בנייה ועוד.
כל אלו אינם פוטרים את התושב מתשלום הארנונה.

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו מיסים 2022
13/07/2021
2.
צו מיסים 2021
23/05/2021
3.
צו ארנונה 2021
22/06/2020
4.
צו מסים לשנת 2021
18/06/2020
5.
צו מיסים 2020
19/01/2020
6.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
7.
צו מסים לשנת 2019
27/08/2019
8.
צו מיסים לשנת 2018
9.
צו מיסים חתום לשנת 2018
10.
צו מיסים לשנת 2017
11.
צו מיסים לשנת 2016
12.
צו מיסים לשנת 2015
13.
צו מיסים לשנת 2014
14.
צי מיסים לשנת 2013
15.
צו מיסים לשנת 2012
16.
צו מיסים לשנת 2011