רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

טפסים של מחלקת גביה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2022
30/12/2021
2.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2022
30/12/2021
3.
טופס הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה
13/01/2019
4.
טופס הוראת קבע לבנק לחשבונות השוטפים. יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה