מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

בחירות

 
תושבים המתקשים לברר מיקום הצבעה, מוזמנים להתקשר לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
 
02-5955950
02-5955948

04-6297135

פרוטוקול ועדת בחירות 1/16 - לצפייה לחץ כאן...
 
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין למינוי ועדת בחירות - לצפייה לחץ כאן... 
 
פרוטוקול ישיבת מליאה בנושא הבחירות מתאריך 16.6.2016 - לצפייה לחץ כאן 
 
הודעה מספר אחת בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה - לצפייה לחץ כאן 
 
רשימת הקלפיות במועצה - לצפייה לחץ כאן