פתיחת תפריט ניידים

למועצה המקומית זיכרון יעקב דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז כח אדם פומבי מס' 64/21 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לתפקיד כוללני נוער ומשפחה למחלקה לשירותים חברתיים
12/08/2021
19/08/2021
2.
מכרז כח אדם פומבי מס' 21/67 לתפקיד עובד/ת מינהל וזכאות הנה"חש למחלקה לשירותיםפ חברתיים
12/08/2021
08/07/2021
3.
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מס' 20/65 לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת ל אזרחים ותיקים למחלקה ל שירותים חברתיים
12/08/2021
19/08/2021
4.
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מס' 21/66 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לתפקיד מנהלת מדור יחידת אזרחים וותיקים למחלקה לשירותי ם חברתיים
12/08/2021
19/08/2021
5.
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מס' 53/21 לתפקיד ספרן/ית בספריה הציבורי ת מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
6.
מכרז כח אדם פומב י מס' 21/51 לתפקיד עובד קידום נוער מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
7.
מכרז כח אדם פנימי/פומבי מס' 39/21 לתפקיד עובד/ת יחידת משאבי אנוש מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
8.
מכרז כח אדם פנימי/פומבי מס' 63/21 לתפקיד מזכיר/ת מחלקת חינוך מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
9.
מכרז כח אדם פנימי/פומב י מס' 62/21 לתפקיד פקח/ית עירונ י מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
10.
מכרז כח אדם פומב י מס' 40/21 לתפקיד רכז/ת מועדונית חינוך רווח ה מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
11.
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מס' 21/52 לתפקיד ספרן/ית לבית ספר תיכון/יסודי מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
12.
מכרז כח אדם פומב י מס' 50/21 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית מועצה מקומית זכרון יעק ב
29/07/2021
19/08/2021
13.
מכרז כח אדם חיצוני מס' 49/21 _ לתפקיד מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכ י מועצה מקומית זכרון יעקב
29/07/2021
19/08/2021
14.
מכרז כח אדם פנימי/פומבי מס' 38/21 לתפקיד דובר הרשות המקומית
29/07/2021
19/08/2021
15.
דרוש פסיכולוג/ית חינוכי
01/07/2021
16.
מנהל/ת שירות 2 פסיכולוגי
01/07/2021
17.
מזכיר/ת מחלקת חינוך
01/07/2021
18.
מועצה זכרון יעקב מילוי מקום רבע
01/07/2021
19.
גיוס כח אדם לתפקיד : עובד אחזק ה מועצה מקומית זכרון יעקב
25/04/2021
13/05/2021
20.
גיוס כח אדם לתפקיד : ניקיון ותברואה_ מועצה מקומית זכרון יעק ב
25/04/2021
13/05/2021