פתיחת תפריט ניידים

הרשמה ותשלומים - פעילויות חינוך

תשלום אגרת תלמידי חוץ לשנת תש"פ

בהתאם לחוזר מנכ"ל "חוק לימוד חובה תשע"ט" הנכם מתבקשים לשלם לרשות החינוך הקולטת קרי מועצה מקומית זכרון יעקב "אגרת תלמידי חוץ".
קראו עוד

מרכז העשרה יישובי קמפוס זכרון

מחולק למסלולים
קראו עוד

הרכבי נגינה תש"פ

קראו עוד

נוער שוחר מדע – טכניון

קראו עוד

מסלול העשרה במוזיקה

שכבת ט תשע"ט
קראו עוד