מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

בית ספר "החיטה"

בית ספר החיטה הינו בית ספר המשלב בתוכו: חטיבה צעירה (גן וכיתות א'). יסודי (כיתוב ב' עד ו') והצמחה (כיתות ז', ח').

כמו-כן בבית הספר שתי כיתות של החינוך המיוחד.

בביה"ס שלנו יש שתי כיתות מופת ז' וח' 

אנו מאמינים, בקשר שבין האדם לסביבתו ובטיפוח זיקה לקהילה, למולדת ולטבע.
אנו מאמינים בייחודיות שלנו: תלמידים, הורים ומורים ובאפשרות לממש את מטרותינו המשותפות, תוך מעורבות, שיתופיות והריה הדדית.
 
בית הספר מנוהל על-ידי הגב' אלה קרת.

טל 04-6397335 טלפקס 04-6392354

שירה 6 זכרון יעקב