רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

כריתת עצים על פי שיקול דעתו ואישורו של משרד החקלאות

תושבים יקרים, על פי שיקול דעתו ואישורו של משרד החקלאות, המועצה הולכת לבצע מספר כריתות בישוב במקומות הבאים: דקל ושינטוניה בחזון איש 3, דקל בסיתונית 28, 3 עצים פארק הנדיב, דקל ושינטוניה חוטית במצדה מול בית 8, דקל ושינטוניה חוטית הפנינה 8, דקל בבה"ס החיטה, אלון מת בה"ס החיטה.