מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

שיבושים בתנועה רח' ז'בוטינסקי

הודעה מתאגיד המים 
עקב שינויים בתכנית העבודה של תאגיד מעיינות העמקים בשיתוף משטרת ישראל בזכרון יעקב. אנו מתחילים היום (22.11.20) בעבודות לביצוע קו מים ברחוב דגן-ז'בוטינסקי. 
יתכנו שיבושים בתנועה עד השעה 16:00 – לא יינתן מעבר כלי רכב. במקום נוכחים שוטרים לפיקוח התנועה.

תודה על הסבלנות