מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

החלטת ביניים בענין תכנית המתאר הכוללנית לפי סעיף 106ב

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
החלטה 106 ב
2.
נוסח פרסום 106 ב