רשימת קיצורי מקלדת

פרוטוקולים ועדה לענייני תכנון

תפקיד הוועדה:
תפקידי הועדה הם לגבש את מדיניותה של המועצה בתחומים הבאים:

תכנון בנין עיר
תשתיות תחבורתיות ביישוב ובסביבתו
תכניות אזוריות המשפיעות על הישוב
הועדה תבחר את התוכניות בהן תעסוק
הוועדה תבחן את עמדתה בכל הנוגע לתכנית המתאר של היישוב
הועדה תיזום ותציע פתרונות בתחומי התחבורה והתשתיות ביישוב

הרכב הוועדה: 
חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור | עמוס כהן 
יו"ר הוועדה – ראש המועצה | זיו דשא
מרכז/ת הוועדה – מהנדס המועצה | אהרון דינור
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | יהודה ברונר
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | אריה פולק
חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | מאיר ליאני

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה | צילה רשף

פרוטוקולים:

 

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול והחלטות דיון ועד ת תכנון מס' 21( 2021/1 – )תמ"א 38 ברח' הנשיא פינת האורנים
08/03/2021
2.
המצוק - פרוטוקול והחלטה ישיבת ועדת תכנון מס' 20 - 23.11.2020
23/11/2020
3.
פרוטוקול והחלטת ועדת תכנון מס' 18 - 20 07 2020
07/08/2020
4.
פרוטוקול והחלטה ועדת תכנון מתחם דורות - 07.07.20
07/07/2020
5.
פרוטוקול והחלטות ועדת תכנון מס' 17 - 22.01.2020
22/01/2020
6.
פרוטוקול ישיבה מס 14 מיום 29.8
7.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 11 מיום ה - 3.1.18
8.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 10 מיום ה - 21.11.17
9.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 9 מיום ה - 1.11.17
10.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 7 מיום ה - 4.7.17
11.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 6 מיום ה - 21.2.17
12.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 5 מיום ה - 10.1.17
13.
פרוטוקול הועדה לענייני תכנון מס' 4 מיום ה - 12.12.16
14.
פרוטוקול וועדה לענייני תכנון 3 מיום ה - 21.11.16
15.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון 2 מיום ה - 13.11.16
16.
פרוטוקול ועדה לענייני תכנון מס' 1 מיום ה - 26.9.19