רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1999

הנשיא ויצמן ורעייתו ראומה ויצמן, הגיעו לבקר במושבה,

וכיבדו בנוכחותם את טקס פתיחת מוזיאון העליה הראשונה,

בט"ו בשבט 1999. 

1999