רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1956

ברחוב הרצל פינת הברושים, צמוד לגן טיול.

בקומת הקרקע היה בית קולנוע ומאחורי המבנה היו מגרשי ספורט. 

אחרי שנים, נהרס המבנה ונבנה אחר במקומו,

שכולל את קופת חולים מכבי שרותי בריאות ודירות מגורים. 

1956