רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1920

הדלק נמכר ברחוב ע"י שטרנברג, או אצל לרנר בזכרון העתיקה.

תחנה ראשונה הוקמה בשד' ניל"י (עדיין ממוקמת באותו המקום) בשנת 1952 ונוהלה ע"י דוד שטרנברג. 

1920