רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1990

במושבה נקלטות 80 משפחות מקרב יוצאי בריה"מ.

בשכונת רמז, נפתח מרכז קליטה בו נקלטו 300 מקרב יוצאי אתיופיה. 

1990