רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

2002

משפחת פויזנר, בני הדור הרביעי 

הקימו יקב בוטיק בשם יקב פויזנר. 

2002