רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1968

המרכז הוקם ע"י הרב שלום מאיר יונגרמן והוקמה שכונת המגורים "חזון איש". 1968