רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1955

הנהג הראשון: יונה גורגה 1955