רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1905

פרצה במושבה מגיפה שתקפה את בהמות הבקר.
בקר רב מת וחלה פגיעה חמורה במגדלים, בכלכלה ובצריכה.
1905