רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1892

האגודה תמכה בעולים לעיר הקודש בשלושת הרגלים. 1892