רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1935

החגיגות ברוב עם תושבים ובני ביתם והביתרי"ם
שהגיעו לשמירה ולעבודה.

1935