רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1913

הרבנים ביקרו גם בזכרון יעקב.

במהלך הביקור הגיעו אל בית הכנסת ושם ביקשו לשנות את מיקום הבימה

(שנבנתה ע"י הטמפלרים, ומוקמו על ידם במתכונת נוצרית) .

לאחר מכן הבימה הועברה למרכז האולם. 

1913