רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1911

הצו יצא בתאריך 9.11.1911

חלק מהצעירים הוצבו בבלקן בזמן המלחמה הבלקנית. 

1911