רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1909

כלי התחבורה היו עגלות שנבנו ע"י הטמפלרים מחיפה,

במשך הזמן נוספו גם דיליג'נסים. 

1909