רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1908

בין הפועלים היו דוד רמז ודוד בן גוריון. 1908