רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1903

במושבה הועמדו שומרים למניעת כניסת זרים, מפיצי המחלה. 1903