רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1906

הוקמה אגודה לאשראי, הראשונה בארץ ישראל שנקראה "קופת הלוואה וחיסכון זכרון יעקב". 1906