רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1895

הבניין שימש במשך שנים לפעילות תרבותית.

קיים עד היום ומשמש למשכ"ל (מרכז שיפור כישורי למידה). 

1895